Turunduse automatiseerimine Infor CRM abiga

| 11/04/2018 | Näpunäited

Üha arenevas tehnoloogiamaailmas on B2B turundajate tähelepanu suunatud olemasolevate turunduskanalite strateegiate säilitamise ning uute sidekanalite elujõulisuse uurimise vahel. Turunduse automatiseerimine aitab organisatsioone muuta efektiivsemaks ning vabastab turundusjuhid keskendumast uute kanalite ja nende tasuvuse uurimisest.

Kümme asja, mida on hea teada turunduse automatiseerimise kohta:

Milline mõju on ebaefektiivsetel turundustegevustel B2B ettevõtetes? Kuidas turunduse automatiseerimine parandab ettevõtte tulemusi?
1.       89% B2B firmadest kasutavad sisuturundust, vaid 6% neist on jõudnud sellisele tasemele, kes on suutelised andma hinnangut sisuturunduse mõju ja soovitud äritegevuse tulemuse vahel, 28% ei mõõda oma tegevuste efektiivsust üldsegi.

1.        Müügivihjete kiire hindamine. Kasutades CRM lahendusi, mis aitavad kaardistada ja automatiseerida eelnevalt määratletud potentsiaalsete ostjate liiklemist veebis, suurendades nii konversiooni ja vähendades mittekvalfitseeruvaid vihjeid.

2.       Liikluse loomine ja müügivihjete saamine on jätkuvalt peamine väljakutse 63%-l turundusosakondadel. Peale vihjete saamist enamik turundusmeeskondi püüab korralikult neid kvalifitseerida, kasvatada ja õigeaegselt edasi suunata, et maksimeerida ROI-d. 2.        ROI mõõtmine. Turunduse automatiseerimise lahenduste abil on võimalik analüüsida ja koostada aruandeid läbiviidud toimingutest nii kasutatud kanalite kui isikute kohta; saades aru, millised kanalid ja tegevused on tulemuslikumad.
3.       Vihje (lead) realiseerumise tõenäosus väheneb iga minutiga, mis kulub suhtlemiseks brändi tutvustava tegevuse ja follow up-i vahel.  Fakt on, et kui vastatakse hiljem kui 5 minutit, siis vihjete kvaliteet on langenud juba 10 korda. 3.        Kuumadele vihjetele kohene reageerimine. Turunduse automatiseerimine kiirendab ettevõtetel kuumade vihjete edastamise müügiesindajatele, suurendades sellega oma müügipotenstsiaali.
4.       96% turundajatest ja juhtidest usuvad, et isikupärastamine edendab nende kliendisuhteid ja vaid 45% arvavad, et nende organisatsioonid teevad seda õigesti. 4.         Personaalsus. Turunduse automatiseerimise tarkvara tõhustada aitab B2B ettevõtetel kampaaniate loomisi, seega jääb rohkem aega panustada personaalse sõnumi koostamiseks.
5.       Paljud turundusorganisatsioonid on niivõrd ülekoormatud tööga, mille tulemusel kannatab ettevõtete kliendikogemus (customer experience). Forrester leidis, et ühe kliendikogemuse hinnangu tõstmisel 1 punkti võrra andis tulupotentsiaali juurde nii, et “see varieerus 5 miljonist dollarist krediitkaardi pakkujatel kuni 873 miljoni dollarini masstoodangut müüvatel autotootjatel.”

 

Copyright ©2017 Infor

5.        Suurepärase kliendikogemuse loomine. Automatiseeritud platvormi abil saavad turundajad koostada lihtsalt kasutatavat kirjapõhjade kogumiku, mida kogu organisatsioon saab järjepidavalt kasutada kliendisuhtluse erinevatel etappidel.

 

 

 

 

Sildid: ,

Leave a Reply